Workshop: Specifika komunikace v paliativní péči

Termín: 6. 11. 2018
Lektor:
PhDr. Mgr. Ludmila Novotná

Úzkost a jak ji zvládat – podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích

Termín: 14. 11. 2018
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Doprovázení v životě a umírání – uvedení do problematiky

Termín: 21. 11. 2018
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Bazální stimulace II. – certifikovaný pokračující kurz

Termín: 3. - 4. 12. 2018
Lektor:
Bc. Helena Dvořáková, DiS.