EDUKAČNÍ CENTRUM

Vzdělávejte se u nás!

Vítejte na stránkách Edukačního centra
Oblastní charity Rajhrad

Pro aktuální informace o hospici sv. Josefa a Oblastní charitě Rajhrad prosím přejděte na odkaz www.rajhrad.charita.cz, kde v nabídce vpravo najdete jako první záložku kompletní informace o Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa a dále i o dalších službách Oblastní charity Rajhrad včetně kontaktů na pracovníky.

Stránka, na které se nyní nacházíte, slouží pouze pro Edukační centrum OCH Rajhrad, tedy informace o vzdělávání.

Edukační centrum je od roku 2000 nedílnou součástí Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa a Oblastní charity Rajhrad. Jeho činnost se zaměřuje na šíření myšlenky paliativní a hospicové péče do povědomí odborné i laické veřejnosti a vzdělávání pracovníků zdravotnických a sociálních zařízení v oblasti paliativní péče, péče o seniory a péče o chronicky nemocné.

Edukační centrum oslovuje s nabídkou akreditovaných vzdělávacích programů zdravotnická a sociální zařízení, jako jsou např. nemocnice, domovy a penziony pro seniory, různé typy pečovatelských služeb, agentury domácí péče, léčebny dlouhodobě nemocných, ale i laické spolupracovníky těchto zařízení. Edukační centrum nabízí též kurzy na klíč přímo k uspořádání na pracovištích zájemců. Organizuje rovněž stáže studentů různých zdravotnických a sociálních oborů.

Edukační centrum rovněž pořádá kurzy a stáže v rámci postgraduální přípravy lékařů v oboru Paliativní medicína, a to právě v rajhradském hospici, což je dáno především rozsahem problematiky, která je díky personálního a odbornému zajištění v DLBSH Rajhrad řešena.

Edukační centrum úzce spolupracuje s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity při pregraduální výuce studentů LF, se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské Univerzity, jejímž jsme klinickým pracovištěm, či s I. interní kardioangiologickou klinikou FN U Svaté Anny v Brně a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.

Děkujeme Vám za projevený zájem o aktivity našeho Edukačního centra a těšíme se na setkání s Vámi na některém z našich vzdělávacích programů.

Za Edukační centrum Oblastní charity Rajhrad

Mgr. Eva Šímová, vedoucí EC

E-mail: eva.simova@rajhrad.charita.cz
Telefon: 731 402 671, 547 232 223
Copyright © 2007 DLBSH. All Rights Reserved. Designed & craeted by DavidSvetlik